Kredītu restrukturizācija
Reverta ir lielākais problemātisko aktīvu pārvaldītājs Baltijas valstīs.
Parādu atgūšana
Esam atvērti sadar-
bībai ar katru klientu, kurš nonācis grūtībās, bet godprātīgi cenšas tās pārvarēt.
Jaunākie piedāvājumi
Kopš 2010. gada 1. augusta mūsu komanda no problemātisko aktīvu izstrādes un realizācijas ir atguvusi 614,9 miljonus eiro
Jaunākie notikumi
 • „Reverta” 2015. gada pirmajos sešos mēnešos no problemātiskajiem kredītiem ir atguvusi 20,6 miljonus eiro.
 • Šodien, 2015. gada 3 jūnijā, AS Reverta padome atkārtoti par padomes priekšsēdētāju pārvēlēja Maiklu Borku (Michael Joseph Bourke).
 • Akciju sabiedrība „Reverta” kopš 2010.gada 1.augusta Valsts kasi ir papildinājusi par 323,5 miljoniem eiro, pēdējā darījumā šī gada maijā pārskaitot 5 miljonus eiro.
 • Akciju sabiedrība „Reverta” 2014. gadu ir noslēgusi ar pārliecinošiem darbības rādītājiem, pārskata periodā atmaksājot Valsts kasei 85,2 miljonus eiro.
 • 2014. gada 15. jūlijā tika pārdots Skonto sporta komplekss - viens no problemātiskiem aktīviem - par € 13.8 milj.
 • € 323,5 mlj.
  ir iemaksāti Valsts kasē
 • Kopumā
  dažādos maksājumos valsts ir atguvusi vairāk nekā € 559 mlj.
 • € 214,1 mlj.
  Reverta aktīvu summa 2015. gada 31. martā
 • 530
  īpašumi pārdošanai 2015. gada 31. martā