Kredītu restrukturizācija
Reverta ir lielākais problemātisko aktīvu pārvaldītājs Baltijas valstīs.
Parādu atgūšana
Esam atvērti sadar-
bībai ar katru klientu, kurš nonācis grūtībās, bet godprātīgi cenšas tās pārvarēt.
Jaunākie piedāvājumi
Kopš 2010. gada 1. augusta mūsu komanda no problemātisko aktīvu izstrādes un realizācijas ir atguvusi 666,2 miljonus eiro
Jaunākie notikumi
 • No š.g. 1. jūnija darba attiecības ar uzņēmumu pārtrauks tās valdes loceklis Edgars Miļūns, kurš ir nolēmis turpināt profesionālās karjeras izaugsmi citā uzņēmumā.
 • Akciju sabiedrība „Reverta” šā gada maijā ir veikusi kārtējo maksājumu Valsts kasei 20,1 miljonu eiro apmērā. Tādējādi šogad Valsts kase no „Revertas” ir saņēmusi jau 24,6 miljonus eiro jeb par 15 miljoniem eiro vairāk nekā analogā laika periodā pērn.
 • AS „Reverta” 2015. gada auditētais pārskats un korporatīvās pārvaldības ziņojums
 • Akciju sabiedrības „Reverta” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2016.gada 26.maijā plkst. 14.00.
 • AS „Reverta”: turpinām aktīvu izstrādi, pērn atgūti 61,3 miljoni eiro
 • Reverta atmaksā Valsts kasei
  4,5 miljonus eiro
 • Valsts kasei pērn samaksāti 53 miljoni eiro
 • „Reverta” 2015. gada pirmajos sešos mēnešos no problemātiskajiem kredītiem ir atguvusi 20,6 miljonus eiro.
 • Šodien, 2015. gada 3 jūnijā, AS Reverta padome atkārtoti par padomes priekšsēdētāju pārvēlēja Maiklu Borku (Michael Joseph Bourke).
 • Akciju sabiedrība „Reverta” kopš 2010.gada 1.augusta Valsts kasi ir papildinājusi par 323,5 miljoniem eiro, pēdējā darījumā šī gada maijā pārskaitot 5 miljonus eiro.
 • Akciju sabiedrība „Reverta” 2014. gadu ir noslēgusi ar pārliecinošiem darbības rādītājiem, pārskata periodā atmaksājot Valsts kasei 85,2 miljonus eiro.
 • 2014. gada 15. jūlijā tika pārdots Skonto sporta komplekss - viens no problemātiskiem aktīviem - par € 13.8 milj.
 • € 366,6 mlj.
  ir iemaksāti Valsts kasē
 • Kopumā
  dažādos maksājumos valsts ir atguvusi vairāk nekā € 610,8 mlj.
 • € 214,1 mlj.
  Reverta aktīvu summa 2015. gada 31. martā
 • 255
  īpašumi pārdošanai 2015. gada 30. septembrī